Hinnasto

Liittymishinnat

Rakennuskaava-alueen asuinrakennukset
Kiinteistö on 10 taloyksikköä (TY), ja tämän yksikön hinta on 168,19 €.
 
Muut rakennukset
Teollisuushallit, liikkeet, sairaalat, koulut, kokoontumistilat, korjaamot, majoitustilat, rivitalot, paritalot ja kerrostalot tai näihin verrattavat noudattavat 06.06.2008 lähtien seuraavankaltaista liittymismaksua:
 
jos kiinteistön pinta-ala ≤ 100 m2, on liittymismaksu 1 681,90 €. Muutoin liittymismaksu on -8954,3 + 5318,1×log(A)  € , missä log on kymmenkantainen logaritmifunktio ja A on kiinteistön pinta-ala neliömetreissä. Teollisuushallissa on tapauskohtaisesti katsottava veden käyttöalue.
 
Haja-asutusalue
Talo on 10 yksikköä.
 
Yksikkömaksu on 168,19 euroa.
 
Liittymismaksu käsittää vain liittymän. Talovesijohdon kustannukset ja vesimittaritarvikkeet sekä ensimmäisen vesimittarin asennus kuuluvat kiinteistön omistajan kustannettavaksi.
 
HUOMIO:
Asiakkaan ja Pyhännän Vesi Oy:n liittymäkohta on runkoputki ja asiakas on vastuussa koko tonttijohdostaan ja tonttijohtoon kuuluvista liittimistä mukaanluettuina lähtösulkuventtiili ja mahdolliset talvisulut yms.
 
Vesimittari on vesilaitoksen omaisuutta ja asiakas on vastuussa siitä, että mittarin olosuhteet ovat sopivat, eli esim. mittari ei saa olla niin kylmässä tilassa, että se jäätyy.