Pyhännän Vesi Oy

Pyhännän Vesi Oy

Veden laatu

Pumppaamme asiakkaillemme pohjavettä, jonka happamuutta (pH) säätelemme natriumhydroksidilla (NaOH) eli kansanomaisemmin lipeällä. Juotavan veden pH on alueella 6,5-9.5. Pohjavetemme on jo sinällään juotavaa, mutta putkien ja ruostumaan taipuvaisten metallisten liitinten kuntoa silmälläpitäen veden pH-arvoa pyritään nostamaan pH-välille 7 – 8.

Veden laatua tarkkaillaan jatkuvilla kokeilla, jotka tilaamme Nablabs laboratories -yhtiön (entinen PSV Maa ja Vesi) Oulun laboratorioilta. Tarkkailuväli on n. kaksi kuukautta. Tutkimustulokset ovat julkisia, ja näihin voi tutustua joko Pyhännän Vesi Oy:n toimistolla tai näillä sivuillamme internetissä, josta tulokset löytyvät vuoden 2020 alusta lähtien.

Tutkimustulokset

Alta löydät tutkimustulokset vuosilta 2020-2024